iconfinder Facebook 483484

Wij zijn weer open en zijn volledig corona proof !    RESERVEER NU !

nieuwsbrief renovatie

7 december 2020

Doolhof Ruurlo wordt coronaproof gemaakt en paden worden verbreed tot 1.90 meter 

In de komende weken zal er volop gewerkt worden aan het Ruurlose Doolhof. Met vereende krachten zullen de 1200 meter lange paden dit jaar namelijk nog verbreed worden tot 1.90 meter zodat ze coronaproof worden. De verbreding van de paden wordt dit jaar nog uitgevoerd om in aanmerking te komen voor de Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM subsidie).

IMG 2907IMG 2915 2Als gevolg van de corona maatregelen heeft het Doolhof in Ruurlo namelijk dit jaar de poorten noodgedwongen gesloten moeten houden voor bezoekers. Belangrijkste oorzaak is de 1.50 meter corona maatregel die in de doolhof niet gehandhaafd kan worden vanwege de te smalle paden. Bezoekers kunnen elkaar daardoor op onvoldoende afstand passeren. Voor de Stichting Toeristische Activiteiten Ruurlo (STAR) die de Doolhof exploiteert, betekende dit een fikse financiële tegenvaller, alsmede dat veel vakantiegangers in en om Ruurlo teleurgesteld moesten worden.

Het bestuur van de STAR heeft in de afgelopen maanden in samenwerking met de eigenaar van het Doolhof, Staatsbosbeheer, naar een oplossing gezocht om te kijken of het mogelijk is om de paden te kunnen verbreden en kwamen tot de conclusie dat er meer diende te gebeuren. De uitvoering van de grootscheepse onderhoudswerkzaamheden is ontstaan doordat de taluds in de doolhof moesten worden hersteld door overvloedige mosaangroei en beschadigingen door de bezoekers. Bij het onderzoek naar de oorspronkelijke tekeningen van de renovatie uit 1975 bleek dat daar geen tekeningen en plannen meer van aanwezig waren. Aangezien het Doolhof een monument is en onder toezicht staat van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is er een advies uitgebracht door hen en is er in samenwerking met de gemeente, Berkelland, Staatsbosbeheer (eigenaar),Stichting Toeristische Activiteiten Ruurlo (exploitant), Ontwerpbureau Greenm2 uit Doetinchem en de Coöperatieve Werktuigenvereniging Elweco – Medo uit Exel een Herstel- en Beheersplan opgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat over een periode van vijf jaar het Doolhof weer in de oorspronkelijk staat kan worden gebracht. Tevens is hierbij gekeken hoe het Doolhof op deze wijze corona proof gemaakt kon worden, zodat deze na een jaar gesloten te zijn geweest, vanaf 1 april 2021 weer geopend kan worden.

Het is een grootscheepse operatie aangezien er ruim 1.2 kilometer aan paden en taluds moet worden hersteld. Het project is begroot op ruim 40.000 euro en wordt gefinancierd door een gedeeltelijke subsidie via een Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten (BRIM subsidie), een bijdrage van Staatsbosbeheer en de Stichting Toeristische Activiteiten Ruurlo (STAR). Tevens is dit jaar ook de uitkijktoren geheel gerestaureerd en geschilderd. Op deze wijze is vanaf 1 april de STAR weer klaar om er een mooi doolhof seizoen van te maken, mede doordat de paden dusdanig breed zijn dat 1.50 meter afstand altijd mogelijk is, dus veilig met of zonder vaccin. Iedereen, jong en oud, kan volgend jaar in het Doolhof in Ruurlo weer komen dolen.

terug naar boven